Welkom bij Campus De Opstroom Vilvoorde

Ik stroom op – jij stroomt op – wij stromen op!

Pedagogische visie van onze school

De naam van onze school is gekozen omwille van onze visie dat wij onze leerlingen willen doen ‘opstromen’.  Dit doen wij aan de hand van onze drie kernmissies.

Sterke focus op Nederlandse taal

Een heel belangrijke missie van onze school is het verhogen en het verbeteren van de kennis en beheersing van de Nederlandse taal van onze leerlingen.

Wij hebben als school te maken met heel wat leerlingen die thuis Franstalig zijn en daardoor de Nederlandse taal matig tot zwak beheersen. Volgens de meest recente cijfers  van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat 52.2 % van de kinderen in het secundair onderwijs in Vilvoorde een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. Het is onze overtuiging dat we deze leerlingen extra aandacht moeten geven om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.

 

Actief burgerschap

Onze school streeft ernaar om onze leerlingen op te leiden tot competente individuen die hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs. Uit tal van onderzoeken blijkt dat het hebben van een diploma een belangrijke voorspeller is van economisch succes en sociale mobiliteit. Daarbovenop streven wij ernaar om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waar onze leerlingen kunnen leren omgaan met verschillen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot betrokken en actieve burgers die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Iedereen opstromen

Onze school wil maximaal inzetten en focussen op de leerwinsten van de leerlingen. Het schoolteam ondersteunt en versterkt via deze focus ook de prestaties van de leerlingen. Ieder kind krijgt de kans en ruimte om zichzelf te kunnen overtreffen in om-het-even-welk domein en volgens zijn of haar talenten. Dit houdt in dat we zowel hoogbegaafde als laagbegaafde leerlingen willen uitdagen. We streven een cognitieve, affectieve en sociale, lerende en prikkelende leeromgeving na. Door op verschillende leerdomeinen en intelligenties te werken willen we de slaagkansen vergroten van de leerlingen wat betreft het hoger onderwijs, de samenleving en de arbeidsmarkt. Wij geven de kans aan àlle leerlingen om op te stromen!

 

Een school waar iedereen een stem heeft

We willen een school waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond. De school moet een veilige omgeving bieden waarin leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Welbevinden, zelfzekerheid en motivatie zijn belangrijke factoren voor optimale leerprestaties en -processen. Door iedereen een “thuisgevoel” te bieden op school, kunnen leerprocessen kwaliteitsvol verlopen en kunnen finaal de leerprestaties van de leerlingen worden gestimuleerd, bevorderd en versterkt. Een divers lerarenkorps en directieteam die zich kunnen inleven in de leefwereld van alle leerlingen. Leraren vullen de functie van rolmodel in.

Leerlingen worden gerespecteerd en gewaardeerd in hun eigenheid.

De ouders worden in hun identiteit gerespecteerd, aanvaard en ondersteund, net zoals de leerlingen en leerkrachten.

Leergierig, Flexibel,  Actueel

Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Phasellus quis dolor aliquam, sodales nisi sed, consectetur mauris. Morbi iaculis, arcu eget finibus aliquet, ex nisl suscipit nunc, ac elementum ante eros finibus nunc. Ut sit amet diam dictum, laoreet elit sed, sagittis est. Donec faucibus velit et magna tempus...

read more
Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Phasellus quis dolor aliquam, sodales nisi sed, consectetur mauris. Morbi iaculis, arcu eget finibus aliquet, ex nisl suscipit nunc, ac elementum ante eros finibus nunc. Ut sit amet diam dictum, laoreet elit sed, sagittis est. Donec faucibus velit et magna tempus...

read more

Pedagogische aanpak van onze school

School als lerende organisatie

De leerkrachten zullen op frequente en regelmatige basis opgevolgd en gecoacht worden, door elkaar (peerevaluatie) en door pedagogische begeleiders.

Het schoolteam bestaat uit personeelsleden die zich wensen in te schrijven in de filosofie van het pedagogisch project van de school.

 

Versterken van talenten en vaardigheden

Wij willen onze leerlingen ondersteunen en uitdagen om hun unieke talenten te ontwikkelen en hun vaardigheden te versterken, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en kunnen groeien als individuen.

Positieve focus en waardering

Als school vinden wij het belangrijk om een positieve focus en waardering te hanteren in onze aanpak.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het geven van positieve feedback en het benadrukken van wat goed gaat bijdraagt aan een positief schoolklimaat en het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten.

Zelfvertrouwen en motivatie aanwakkeren

Als school willen we ook het zelfvertrouwen en de motivatie van onze leerlingen aanwakkeren.

We geloven dat deze factoren van essentieel belang zijn voor het behalen van goede resultaten en het verwezenlijken van hun ambities.

We zouden je graag willen als onze nieuwe leerling!

schrijf je hier in!

Onze partners

 

 

Samenwerking CLB

Vrij CLB Noordwest-Brabant

Gendarmeriestraat 63 – 1800 Vilvoorde

02/ 251 15 55

www.clbnoordwestbrabant.be

 

Sponsor 2

 

Sponsor 3

 

Sponsor 4