Welkom bij Campus De Opstroom Vilvoorde

Ik stroom op – jij stroomt op – wij stromen op!

📣 Belangrijke mededeling van de bezielers van Campus de Opstroom Vilvoorde

Beste schoolgemeenschap, collega’s en onderwijsenthousiastelingen,

In de kronkelige rivier van het onderwijslandschap, waar de stroming van kennis en inzicht ons voortdurend naar nieuwe horizonten leidt, heeft Campus de Opstroom een onverwachte wending in haar koers ervaren.

Met een voorlopige erkenning sinds augustus vorig jaar en een doorlichting die ons evenzeer op de proef stelde als een meesterwerk van literatuur, werden we geconfronteerd met een besluit dat ons meer verraste dan een plot twist in een Agatha Christie roman.

Minister van Onderwijs Weyts heeft, in een beslissing die ons doet fronsen als een cryptische kruiswoordpuzzel, verklaard dat onze school niet voldoet aan de eindtermen Nederlands. Dit, terwijl onze handboeken dezelfde zijn als die welke de ruggengraat vormen van het taalonderwijs in heel Vlaanderen.

Het is een mysterie dat de minister onze wiskunde in twijfel trekt, zoals hij verklaart in een tv-reportage, een vak dat niet eens door de inspectie is doorgelicht. Zou dit een nieuw hoofdstuk zijn in de wiskundige theorieën, onbekend voor Pythagoras zelf?

En dan, in een plotse wending die ons doet denken aan een illusionist die zijn publiek op het verkeerde been zet, wordt onze school door de minister bestempeld als ‘islamitisch’. Dit is een etiket dat zo misplaatst is als een pinguïn in de Sahara. Als een afleidingsmanoeuvre in een zee van waarheid, worden we herinnerd aan de bedrieglijke tactieken van zij die angst en verdeeldheid zaaien. Immers, wij zijn een niet-confessionele school, waar de enige ‘geest’ die we hanteren die van kritisch denken en openheid is. Alsof dat nog niet ironisch genoeg is, heeft de minister deze boodschap zelf aan de pers gecommuniceerd op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. 😉

Het is teleurstellend dat de minister, die de verantwoordelijkheid draagt om de fakkel van waarheid en integriteit hoog te houden, ons in een hoek plaatst waar we niet thuishoren. Het is een kunstfout die ons doet denken aan een voetballer die zijn eigen doel treft.

We vragen ons af of deze beslissing, die ons als een koude douche overviel, echt gebaseerd is op feiten of dat het een politiek schaakspel is waarbij onze pionnen onterecht van het bord worden geveegd door partijpolitieke overwegingen.

Het is echter even teleurstellend dat de media de framing van onze school klakkeloos hebben overgenomen in een aantal persartikels, zonder ons zelfs aan te spreken. Het is ontmoedigend om te zien hoe zij hun rol als kritische waakhonden van de samenleving hebben verwaarloosd en hebben bijgedragen aan het verspreiden van ongegronde beschuldigingen.

We staan hier, niet alleen in ons hemd, zoals minister Weyts recent voor de klas stond in zijn onderbroek, maar met de vastberadenheid van een feniks die uit de as herrijst. We zullen blijven pleiten voor een onderwijs dat de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt en dat niet wordt beïnvloed door de grillen van toxische partijpolitiek.

We blijven opkomen voor een onderwijssysteem dat zo breed en inclusief is als de horizon zelf, waar elke leerling, ongeacht achtergrond of naam, de kans krijgt om te schitteren. Die verzuchting kan minister Weyts vandaag misschien nog onderdrukken, maar zal morgen niet meer te stoppen zijn.

Met een pen gedoopt in de inkt van gerechtigheid en een hart vol onwankelbare toewijding,

De bezielers van Campus de Opstroom Vilvoorde

Pedagogische visie van onze school

De naam van onze school is gekozen omwille van onze visie dat wij onze leerlingen willen doen ‘opstromen’.  Dit doen wij aan de hand van onze drie kernmissies.

Sterke focus op Nederlandse taal

Een heel belangrijke missie van onze school is het verhogen en het verbeteren van de kennis en beheersing van de Nederlandse taal van onze leerlingen.

Wij hebben als school te maken met heel wat leerlingen die thuis Franstalig zijn en daardoor de Nederlandse taal matig tot zwak beheersen. Volgens de meest recente cijfers  van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat 52.2 % van de kinderen in het secundair onderwijs in Vilvoorde een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. Het is onze overtuiging dat we deze leerlingen extra aandacht moeten geven om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.

 

Actief burgerschap

Onze school streeft ernaar om onze leerlingen op te leiden tot competente individuen die hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs. Uit tal van onderzoeken blijkt dat het hebben van een diploma een belangrijke voorspeller is van economisch succes en sociale mobiliteit. Daarbovenop streven wij ernaar om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waar onze leerlingen kunnen leren omgaan met verschillen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot betrokken en actieve burgers die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Iedereen opstromen

Onze school wil maximaal inzetten en focussen op de leerwinsten van de leerlingen. Het schoolteam ondersteunt en versterkt via deze focus ook de prestaties van de leerlingen. Ieder kind krijgt de kans en ruimte om zichzelf te kunnen overtreffen in om-het-even-welk domein en volgens zijn of haar talenten. Dit houdt in dat we zowel hoogbegaafde als laagbegaafde leerlingen willen uitdagen. We streven een cognitieve, affectieve en sociale, lerende en prikkelende leeromgeving na. Door op verschillende leerdomeinen en intelligenties te werken willen we de slaagkansen vergroten van de leerlingen wat betreft het hoger onderwijs, de samenleving en de arbeidsmarkt. Wij geven de kans aan àlle leerlingen om op te stromen!

 

Een school waar iedereen een stem heeft

We willen een school waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond. De school moet een veilige omgeving bieden waarin leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Welbevinden, zelfzekerheid en motivatie zijn belangrijke factoren voor optimale leerprestaties en -processen. Door iedereen een “thuisgevoel” te bieden op school, kunnen leerprocessen kwaliteitsvol verlopen en kunnen finaal de leerprestaties van de leerlingen worden gestimuleerd, bevorderd en versterkt. Een divers lerarenkorps en directieteam die zich kunnen inleven in de leefwereld van alle leerlingen. Leraren vullen de functie van rolmodel in.

Leerlingen worden gerespecteerd en gewaardeerd in hun eigenheid.

De ouders worden in hun identiteit gerespecteerd, aanvaard en ondersteund, net zoals de leerlingen en leerkrachten.

Leergierig, Flexibel,  Actueel

Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Phasellus quis dolor aliquam, sodales nisi sed, consectetur mauris. Morbi iaculis, arcu eget finibus aliquet, ex nisl suscipit nunc, ac elementum ante eros finibus nunc. Ut sit amet diam dictum, laoreet elit sed, sagittis est. Donec faucibus velit et magna tempus...

read more
Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Fusce vestibulum elit ac pharetra iaculis.

Phasellus quis dolor aliquam, sodales nisi sed, consectetur mauris. Morbi iaculis, arcu eget finibus aliquet, ex nisl suscipit nunc, ac elementum ante eros finibus nunc. Ut sit amet diam dictum, laoreet elit sed, sagittis est. Donec faucibus velit et magna tempus...

read more

Pedagogische aanpak van onze school

School als lerende organisatie

De leerkrachten zullen op frequente en regelmatige basis opgevolgd en gecoacht worden, door elkaar (peerevaluatie) en door pedagogische begeleiders.

Het schoolteam bestaat uit personeelsleden die zich wensen in te schrijven in de filosofie van het pedagogisch project van de school.

 

Versterken van talenten en vaardigheden

Wij willen onze leerlingen ondersteunen en uitdagen om hun unieke talenten te ontwikkelen en hun vaardigheden te versterken, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en kunnen groeien als individuen.

Positieve focus en waardering

Als school vinden wij het belangrijk om een positieve focus en waardering te hanteren in onze aanpak.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het geven van positieve feedback en het benadrukken van wat goed gaat bijdraagt aan een positief schoolklimaat en het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten.

Zelfvertrouwen en motivatie aanwakkeren

Als school willen we ook het zelfvertrouwen en de motivatie van onze leerlingen aanwakkeren.

We geloven dat deze factoren van essentieel belang zijn voor het behalen van goede resultaten en het verwezenlijken van hun ambities.

We zouden je graag willen als onze nieuwe leerling!

schrijf je hier in!

Onze partners

 

 

Samenwerking CLB

Vrij CLB Noordwest-Brabant

Gendarmeriestraat 63 

1800 Vilvoorde

02/ 251 15 55

www.clbnoordwestbrabant.be

 

 

Ondersteuning Pedagogische Begeleidingsdienst

OVSG vzw – Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

02/ 506 41 50

www.ovsg.be

 

 

Sponsor 2

 

Sponsor 3

 

Sponsor 4

 

 

Samenwerking iSTEM

KU Leuven – MICAS

Kasteelpark Arenberg 10, bus 2443

3001 Leuven

www.istem.be 

 

 

Samenwerking Dwengo vzw

Marcel Thirylaan 194

1000 Brussel
www.dwengo.org